Byl jsem k vám doporučen na čištění kanálků (endodoncie)

KDY A PROČ SE TENTO ZÁKROK PROVÁDÍ?
Uvnitř každého zubu se nachází kanálek či více kanálků, ve kterém je zubní nerv. Tento nerv bývá někdy postižený chorobným stavem (zánětem), který se může projevit různými typy problémů. Může se jednat o citlivosti či bolesti různé intenzity, vzniky otoků atp. Velmi častý je i stav, kdy postižený nerv pacientovi nezpůsobuje problémy vůbec žádné a na jeho přítomnost se spolehlivě usoudí pouze podle rentgenového snímku.
V případě, že je v zubu takový nerv zjištěn, mělo by následovat tzv. endodontické ošetření (lidově „čištění kanálků“), jehož cílem je ze zubu postižený nerv odstranit a zakonzervovat prázdný kanálek tak, aby nezpůsoboval problémy v budoucnu.
K tomuto ošetření se také velmi často přistupuje i u zubu velmi poškozených, jejichž kvalitní oprava vyžaduje vytažení nervu ze zubu. Rovněž se takto ošetřují i zuby, které již toto ošetření v minulosti podstoupily, avšak vzhledem k např. technickým možnostem doby, ve které bylo toto ošetření provedeno, či extrémně zakřiveným kanálkům nebylo toto ošetření provedeno dokonale.
JAKÝM ZPŮSOBEM SE TENTO ZÁKROK PROVÁDÍ?
Tohoto ošetření není nutno se obávat. Veškerá ošetření provádíme s použitím lokální anestezie (injekce proti bolesti).
Před zákrokem samotným jsou Vám lékařem vysvětleny důvody konkrétního ošetření a vysvětlen průběh ošetření. Během ošetření vždy můžete s lékařem komunikovat.
Doba ošetření se pohybuje mezi 90 – 150 minutami dle náročnosti anatomie kanálků a jejich počtu.
CO JE VÝSLEDKEM TOHOTO OŠETŘENÍ?
Součástí ošetření samotného není pouze vyčištění kanálků a jejich zakonzervování, ale rovněž tzv. postendodontická dostavba zubu. Toto si lze představit jak opravu zbývající části zubu (po ošetření jeho kořenů). Ze zubu jsou odstraněny všechny kazy a chybějící části zubu nahrazeny bílou plombou. Někdy se do zubů vkládá i čep pro zajištění stability následného ošetření (viz. níže).
Cena za postendodontickou dostavbu je zahrnuta v celkové ceně za ošetření.
Po zároku je Vám a Vašemu lékaři zaslán email se zprávou z ošetření a s RTG snímkem ošetřeného zubu.
JAKÁ OPATŘENÍ DODRŽOVAT PO TOMTO OŠETŘENÍ?
Vzhledem k tomu, že se ošetření téměř bez výjimek zakončuje bílou plombou, která tuhne ihned, lze ihned po zákroku bez omezení jíst a pít.
Běžným jevem je pozákroková citlivost, trvající i několik dní. Většinou není nijak markantní a pacientovi nijak nekomplikuje běžné denní fungování. Vzácně je nutno krátkodobě užívat léky proti bolesti. Občas může v ošetřované oblasti vzniknout i mírný otok. Také se může objevit citlivost zubu či ošetřované oblasti na skus nebo dotyk.
JAK PO TOMTO OŠETŘENÍ DÁLE POSTUPOVAT U SVÉHO LÉKAŘE?
Zuby po ztrátě nervu začnou velmi pomalu ztrácet ze svých tkání vodu a tím křehnou. Časem se takový zub může stát natolik křehkým, že jej ošetření typu „plomba“ (opravný materiál je vsazen doprostřed zubu) může rozlomit (plomba na zub začne časem působit jako klín).
Z tohoto důvodu je téměř bez výjimek vhodné endodonticky ošetřený zub opatřit ošetřením typu „korunka“ (opravný materiál zub objímá dokola, jako obruč objímá sud). Takto se zabrání rozlomení zubu a je možné od něho očekávat dlouhou životnost. Korunku není nutno na zub nasazovat ihned, je však dobré s tímto do budoucna počítat, často zub bez korunky praskne tak, že se již nedá zachránit.
Ošetření korunkou je již v režii lékaře, který Vás k nám na ošetření odeslal. Od nás odchází zub na korunku kompletně nachystaný tzv. postendodontickou dostavbou (viz výše).
JAK SE MOHU NA TENTO TYP ZÁKROKU OBJEDNAT?
Tyto zákroky provádíme pouze na žádanku od Vašeho ošetřujícího lékaře. Tuto nám prosím předejte nejlépe v elektronické podobě emailem na info@100mikro.cz
Dále si Vás vždy pozveme na zhotovení 3D rentgenu před zákrokem v ceně 800 Kč, který nám objasní anatomické poměry v zubu a především pomůže určit, zda je zákrok ve Vašem případě proveditelný a že můžeme od zákroku očekávat dlouhodobý úspěch.
Ceny zákroků se pohybují v rozmezí 10730 Kč – 11940 Kč (za celý zub bez ohledu na počet kanálků). Přesná cena zákroku Vám bude sdělena předem.
Pro objednání nás prosím kontaktujte emailem či telefonicky.

100mikro s.r.o.
Opavská 6230/29A 708 00
Ostrava, Poruba

IČ: 07188005

Společnost 100mikro s.r.o. je registrovaná u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 74749