Byl jsem k vám doporučen na zubní implantát

KDY A PROČ SE TENTO ZÁKROK PROVÁDÍ?
V případě, že některý ze zubů čí více zubů v ústech pacienta chybí, lze jej téměř bez výjimek nahradit řešením „napevno“. Jednou ze dvou variant tohoto řešení (tou nejmodernější) je zubní implantát. Zubními implantáty dokážeme nahradit jak 1 chybějící zub, tak více chybějících zubů vedle sebe (tzv. můstek nesený implantáty) či i zuby chybějící v celé čelisti. Výhoda tohoto spočívá především v tom, že není nutno nijak zasahovat na okolní zuby (oproti řešení tzv. zubními můstky, kdy se zuby sousedící s mezerou musí obrušovat).
JAKÝM ZPŮSOBEM SE TENTO ZÁKROK PROVÁDÍ?
Tohoto ošetření není nutno se obávat. Veškerá ošetření provádíme s použitím lokální anestezie (injekce proti bolesti), která velmi účinně tlumí veškeré bolestivé projevy.

Implantát si lze zjednodušeně představit jako šroubek, který se zavádí do čelistní kosti, která se v ústech vyskytuje pod dásní. Pro dlouhodobou stabilitu implantátu je důležité dostatečné množství kosti ve všech směrech (výška, šířka, hloubka), která je u každého pacienta zcela individuální.
Pokud je množství Vaší kosti ve všech směrech dostatečné pro zavedení implantátu, sestává ošetření zpravidla ze tří na sebe navazujících fází:

  1. Zavedení implantátu do čelistní kosti a jeho opětovné překrytí dásní a zašití.
  2. Po třech měsících, kdy se implantát tzv. vhojí (čelistní kost jej přijme), následuje jeho odkrytí a modelování dásně tak, aby přechod mezi dásní a budoucím zubem vypadal co nejpřirozeněji.
  3. Poslední fází je otisk na zubní korunku a následné nasazení korunky.

Všechny tři fáze trvají obvykle 4 měsíce. V některých případech může lékař první a druhou fázi provést během jedné návštěvy a tím se celý proces o pár týdnů zkrátí.

Pokud je množství Vaší kosti pro zavedení implantátu nedostatečné, je nutné nejprve kost „nastavit“ metodou přidání umělé kosti. Nově dostavěná kost „zraje“ 6-9 měsíců a po této době je postup stejný jako v předchozím odstavci.
V některých případech je vhodné zvolit tzv. okamžitou implantaci, kdy je zubní implantát zaveden okamžitě po vytržení zubu a tím se doba od vytržení po nasazení nového zubu zkrátí na minimum. Pokud tedy budete vědět, že budete chtít zub nahrazovat implantátem, je vhodné se k nám dostavit ještě před jeho vytržením!
Před zákrokem samotným jste zpravidla pozván k lékaři na konzultaci, který Vám nastíní celkový postup. Jelikož se jedná o vícenávštěvový a mnohdy komplikovaný zákrok, je Vám vysvětleno, co bude konkrétně na které návštěvě provedeno.
Během kteréhokoli ošetření můžete vždy s lékařem komunikovat.
CO JE VÝSLEDKEM TOHOTO OŠETŘENÍ?
Součástí ošetření samotného není pouze zavedení zubního implantátu do čelisti (čep držící korunku), ale rovněž nasazení zubní korunky.
Výsledkem tohoto ošetření je tedy celek, který drží zub v ústech (implantát samotný) a který nahrazuje zub svým vzhledem i funkcí (korunka nasazená na implantátu).
JAKÁ OPATŘENÍ DODRŽOVAT PO TOMTO OŠETŘENÍ?
Pooperační období po zavedení zubního implantátu je obvykle velice klidné. Je doporučen klidový režim s analgetiky, výplachy ústní vodou s chlorhexidinem v koncentraci 0,1 % a lokálním chlazením rány (např. zmrzlinou). Strava nemusí být vyloženě kašovitá, jen je třeba být opatrný na stehy v ústech. Pacienti jsou nejpozději druhý den schopni normálně fungovat, valná většina už ale první den ani neví, že vůbec nějaký zákrok podstoupila.
Po odevzdání korunky na implantátu jsou nutné pravidelné kontroly u svého zubního lékaře a důsledné dodržování hygieny v okolí nového zubu.
JAK PO TOMTO OŠETŘENÍ DÁLE POSTUPOVAT U SVÉHO LÉKAŘE?
Po nasazení zubní korunky na implantát (poslední z návštěv) můžete ihned „nový“ zub používat. U svého zubního lékaře dále absolvujete obvyklé pravidelné preventivní kontroly.
JAK SE MOHU NA TENTO TYP ZÁKROKU OBEJDNAT?
Tyto zákroky provádíme pouze na žádanku od Vašeho ošetřujícího lékaře. Tuto nám prosím předejte nejlépe v elektronické podobě emailem na info@100mikro.cz
Dále si Vás vždy pozveme na zhotovení 3D rentgenu před zákrokem v ceně 1200 Kč, který nám objasní anatomické poměry v čelisti, zda je zákrok ve Vašem případě proveditelný a zda nebudou nutná nějaká doplňující ošetření (např. doplnění kosti).
Minimální cena zákroku je 34130 Kč a to v případě tzv. jednoduché implantace, kdy je množství Vaší kosti dostatečné. Částka zahrnuje všechny tři výše zmíněné fáze ošetření. Doplnění kosti před implantací se pohybuje v rozmezí 10000-20000 Kč. Přesná cena zákroku Vám bude sdělena předem.
Pro objednání nás prosím kontaktujte emailem či telefonicky.

100mikro s.r.o.
Opavská 6230/29A 708 00
Ostrava, Poruba

IČ: 07188005

Společnost 100mikro s.r.o. je registrovaná u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 74749