Ošetřování dětí, preventivní prohlídky dětí

OŠETŘUJETE I DĚTSKÉ PACIENTY?
Na naší klinice ošetřujeme i dětské pacienty. Podmínkou je, aby alespoň jeden z rodičů byl v naší pravidelné péči.
JAK PROBÍHÁ ÚVODNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE?
Malý pacient vždy absolvuje vstupní vyšetření s dentální hygienou, úměrně svému věku, téměř vždy v přítomnosti rodiče. Dále je mu zhotoven písemný plán terapie. Cena se odvíjí od věku pacienta s s ním související časové náročnosti (cena je vždy souhrnná za uvedený počet návštěv):
Pacient < 4 roky 650 Kč 1 návštěva
Pacient 4-7,9 let 1300 Kč 2 návštěvy
Pacient 8-14.9 let 1950 Kč 2 návštěvy
Pacient > 15 let 2750 Kč 2 návštěvy
JAK SE OŠETŘUJÍ STÁLE (DOSPĚLÁCKÉ) ZUBY U DĚTÍ?
Stále (dospělácké) zuby u dětí ošetřujeme stejnými materiály a postupy jako u dospělých pacientů. Ošetření samozřejmě probíhá v lokální anestezii (injekci proti bolesti) s ohledem na specifické potřeby dětského pacienta. Ošetření je zpoplatněno dle běžného ceníku.
JE NUTNÉ NĚJAK OŠETŘOVAT I MLÉČNÉ ZUBY? NELZE JE POUZE NECHAT TAK, DOKUD SAMY NEVYPADNOU?
Běžná domněnka je, že se jedná „jen o mléčné zuby, které stejně vypadnou“. Přítomnost zkažených mléčných zubů v dětském těle však má spoustu negativních dopadů jak na budoucí stálé (dospělácké) zuby, které tyto mléčné zuby časem nahradí, tak na celkové zdraví dětského pacienta. Proto silně rodičům nedoporučujeme dítěti zkažené mléčné zuby v ústech „pěstovat“. Naše dlouholetá zkušenost ukázala, že se tyto situace dítěti (a rodičům) vrátí jako bumerang – zkažené mléčné zuby začnou dříve nebo později způsobovat problémy a jejich ošetření v bolestivých stavech je pro dítě mnohem více traumatizující, než ošetření v době, kdy zub nebolí. Proto již bez výjimek navrhujeme řešení dříve, než k problémům dojde.
JAK SE TEDY MLÉČNÉ ZUBY U DĚTÍ OŠETŘUJÍ?
Ošetření mléčných zubů je zákrokem s velkými specifiky. Mléčné zuby nelze pouze „zalepit“ – je nutná jejich kvalitní a důsledná oprava. Ošetření mléčných zubů (především k obecně nízkému věku ošetřovaných pacientů) je záležitost velmi náročná jak pro dítě, tak pro ošetřujícího. Téměř vše se odvíjí od spolupráce dítěte – některé děti spolupracují výborně, některé děti nespolupracují téměř vůbec – tento faktor je v kvalitním ošetření velmi malého dětského pacienta ten nejdůležitější. Míru spolupráce však nelze dopředu odhadnout, i z důvodu velmi časté situace, kdy jinak výborně spolupracující dětský pacient prostě „nemá den“ a jeho ošetření, které jinak probíhá výborně, v ten daný moment prostě není možné. Od tohoto se odvíjí i odlišný systém platby za ošetření mléčných zubů na naší zubní klinice.
PLATBY ZA OŠETŘENÍ MLÉČNÝCH ZUBŮ
Platby za ošetření mléčných zubů nejsou nastavené podle jednotlivých zubů, které jsou v návštěvě ošetřeny, ale podle času, který je malému pacientovi v ordinaci vyhrazen. V tomto čase se vždy dělá maximum pro ošetření nejlépe celého tzv. kvadrantu (kvadrant = zuby vpravo nahoře, vpravo dole, vlevo dole nebo vlevo nahoře). Tento koncept také souvisí s nutností podat do celého kvadrantu pouze jednu injekci proti bolesti. Ve vyhrazeném času pro ošetření kvadrantu se tedy snažíme ošetřit nejlépe všechny zuby v celém kvadrantu (jedná se především o dětské stoličky) a vždy volíme nejvhodnější ošetření pro každý konkrétní zub – klasickou bílou plombu, ošetření zubního nervu (provádí se i u dětí) či vytažení zubu. Nejčastějším časovým úsekem pro ošetření kvadrantu je 30 min, který je zpoplatněn částkou 2200 Kč . Tento čas může být předem úměrně prodloužen či zkrácen za úměrnou cenu (po 15 minutových úsecích, v odpovídající kalkulaci oběma směry 1 100 Kč za 15 minut)
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY U DĚTÍ
Preventivní prohlídky a s nimi spokojená kontrola správné péče o chrup považujeme za nejdůležitější součást námi poskytované zubní péče. Správě prováděnou domácí péči o dutinu ústní lze valné většině problémů předejít, což pro dětské pacienty platí dvojnásobně. Preventivní prohlídky jsou prováděny našimi dentálními hygienistkami i u dětských pacientů, jejich součástí je zhotovování detailních rentgenových snímků a digitálních fotografií. Preventivní prohlídky jsou zploplatněny dle jejich časové náročnosti způsobem nižší věk dítěte = nižší časová (finanční) náročnost. Veškerý čas vyhrazený pro preventivní prohlídku se snažíme efektivně využít.  Ani zdaleka se nejedná pouze o diagnostiku kazů, součástí je rovněž důsledná instruktáž péče o dětský chrup pro malého pacienta i jeho rodiče.
Preventivní prohlídky jsou zpoplatněný následujícím způsobem:
Pacient < 8 let 350 Kč
Pacient > 8 let 650 Kč

100mikro s.r.o.
Opavská 6230/29A 708 00
Ostrava, Poruba

IČ: 07188005

Společnost 100mikro s.r.o. je registrovaná u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 74749